bursa escort

bahis siteleri

«

»

Kas 21

SMMM ALİ KARAPÜR’DEN MÜKELLEFLERE ÖNEMLİ UYARILAR

Serbest Muhasebeci-Mali Müşavir Ali Karapür mükellefleri bilgilendirmeğe devam ediyor.

Karapür ticari belgelerle ilgili yapılan değişiklikler konusunda şu bilgileri verdi:

6102 sayılı TTK gereğince 01 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere ticari belgelerde bir takım değişiklikleri zorunlu kılmaktadır.

01 Ocak 2014 tarihinden itibaren TTK’nin 39. maddesinin 2. fıkrası gereği “Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle yeni bastırılacak fatura gibi belgelerde bu bilgilere yer verilecek şekilde işlem yapılmasına özen gösterilmelidir.

Ayrıca, 1 Ocak 2014 tarihinden önce bastırıldığı için, üzerlerinde ticaret sicil numarası ve kapsam dâhilinde olanlar için internet sitesi adresine yer verilmeyen fatura ve benzeri belgelerin, geçersiz kabul edilmeyeceğini, söz konusu bilgilerin de eklenmesi suretiyle kullanımına izin verileceğini düşünmekteyiz.

Ülke genelinde e.haciz uygulaması, bazı firmalarda e.fatura ve e.defter uygulaması başlamış bulunmaktadır. En yakın zamanda e.irsaliye, e. Envanter ve e.ödeme ile tüm vergi işlemlerimiz sanal ortama taşınacaktır. Artık vergi daireleri ve hatta mükellefler, yoldaki malları, stoktaki malları tek tuşla görebilecekler ve tüm ödemelerini internet üzerinden sanal ortamda yapabilecekler. Artık ilgili kurum ve kuruluşlar bizden kâğıt ortamında bilgi istemeyecekler. Denetimler tek tuşla yapılabilecektir.

2014 YILINDA TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER;
28502 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğ gereğince kanunen tutulması gereken defterler aşağıdadır:

1-) ANONİM ŞİRKETLER (Tamamı Noter Tasdikli Olacak):
Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir, Envanter Defteri Pay Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri, Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri.

2-) LİMİTED ŞİRKETLER (Tamamı Noter Tasdikli Olacak):
Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir, Envanter Defteri, Pay Defteri, Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

3-) DİĞER BİRİNCİ SINIF İŞLETMELER (Tamamı Noter Tasdikli Olacak):

Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir, Envanter Defteri

            Osmaniye SMMM Odasınca 2014 yılına ait olup 31.12.2013 tarihine kadar tasdiki zorunlu olan bu defterin tasdiki, Noter ücreti, kırtasiye malzemesi, posta – belgegeçer (fax), e.beyan V.B gibi işlem bedeli olarak işletme defterleri için 275,00,-TL, 1. Sınıf ve şirketler için: 700,00,-TL olarak belirlenmiştir. Bu tutarlar tasdik edilecek yaprak sayısı, şube sayısı KDV çeşitliliği, sigorta dosyası ve işçi sayısına göre artarak değişmektedir.

            19.01.2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği uyarınca Anonim, Limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK). “ Elektronik tebligat hizmetinden yararlanacak şirketler, elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresi edinir.” maddesi uyarınca kurum tarafından ilgililere yapılacak elektronik tebligatlar için “elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adreslerini” 22.11.2013 tarihine kadar temin edilerek kendilerine iletilmesini talep etmiştir. Bunu için “ Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısı” olarak yetkilendiren şirketlere başvurarak firmanıza Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) almamız gerekmektedir.

Yapılması öngörülen değişikliğe göre Bağ-Kur sigortalısı olan ve 24 aydan fazla prim borcu bulunan kişilerin Bağ-Kur borcu da Bağ-Kur sigorta süresi de silinecek. Bağ-Kur sigortalılık süresi silinince de SSK sigortası geçerli hale gelecek. Ama bunu bir af olarak düşünmemek gerekir. Birde Bağ-Kur kaydından dolayı SSK’ları geçerli olmayan SSK’lılar kayıtlarını sildirdikten sonra yargı yoluna başvurmadan SSK’ları geçerli olacak.

Örneğin; 1 Ocak 2006 ila 30 Aralık 2010 tarihleri arasında Bağ-Kur sigorta kaydı olup Bağ-Kur prim ödemesi bulunmayan kişinin Bağ-Kur sigorta süresi ve prim borcu silinince daha önce geçerli sayılmayan 1 Mart 2006 ila 30 Aralık 2010 tarihleri arasındaki SSK sigortası geçerli duruma gelecek. Hasan KILIÇ

izmir escort
sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan maltepe escort sakarya escort bayan sakarya escort bayan