Osmaniye’de Yem Bitkisi ekiminde artış oldu

yem haberiOsmaniye İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam Çardak Köyünde Slajlık Mısır hasadını yerinde görerek, çiftçilerle yem bitkileri konusunda görüş-alışverişinde bulundu.

İl Müdürü İbrahim Sağlam konu ile ilgili şunları söyledi: “Osmaniye il genelinde 2000’li yıllarda yem bitkisi ekilişi yok denecek kadar az iken, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uyguladığı Çayır Mera ve Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi ve Yem Bitkilerine verilen desteklerin arttırılması ile beraber çok hızlı yükseliş göstermiştir. Osmaniye ilindeki 80.386 büyükbaş ve 225.770 küçükbaş hayvanların beslenmesinde 251.781 ton kaba yem ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Son yıllardaki Slajlık Mısır ekilişleri ile bu kaba yem ihtiyacının 44.406 tonluk kısmı karşılanmış olup, bu oran kaliteli kaba yem ihtiyacının yüzde 15’inin Slajlık Mısır ekilişi ile karşılandığını ortaya koymaktadır. Ayrıca diğer yem bitkilerinden yonca, fiğ, saman, yer fıstığı ve mısır sapından elde edilen kaliteli kaba yem ile de ilimizdeki hayvanların beslenmesinde kullanılan kaba yem ihtiyacının yüzde 64’ü karşılanmaktadır.

İlimizde Slajlık mısır ve diğer yem bitkilerinden elde edilen üretim ile hayvan beslenmesinde kullanılan kaliteli kaba yem ihtiyacının yüzde 79’u karşılanmaktadır.

İlimizde Yem Bitkileri Ekiliş desteklemeleri kapsamında, 2017 yılında 650 çiftçimize 18.811 dekar alanda 1.420.728 TL Yem Bitkisi ekiliş desteği verilirken, 2018 yılında 725 çiftçimize 20.650 dekar alanda 1.857.475 TL Yem Bitkisi ekiliş desteği verilmiştir. 2019 yılında yem bitkileri ekilişi özellikle Slajlık Mısır ve Yonca ekilişlerinin artış göstermesi nedeniyle Yem Bitkisi ekilişinin bir önceki yıla göre yüzde 20 artış göstereceği tahmin edilmektedir.

Yem bitkilerinin artışının sağlanmasında üreticilerimizin Alet Ekipman ihtiyaçlarının Bakanlığımızca yürütülen hibe programlarıyla karşılanması, üreticilere yem bitkisi ekiliş destek miktarlarının arttırılması etkili olmuştur. 

Ülkemiz hayvancılığının gelişmesi için Yem Bitkilerinin yetiştirilmesi ve kaba yem açığının bu şekilde giderilmesi, dolayısıyla maliyetlerin düşürülmesi ile beraber hayvancılık işletmelerinin karını artıracağı, bununda ülkemiz milli gelirine önemli katkıda bulunacağı aşikârdır.”

Ali Celal KAYMAK