bursa escort

bahis siteleri

«

»

Eki 09

Osmaniye’de Kurban Bayramı Hazırlıkları

muftu cortul

Osmaniye Kurban Hizmetleri Komisyonu 23.09.2013 tarihinde saat 13.30’ da İl Müftülüğü toplantı salonunda, Vali Yardımcısı ve Komisyon Başkanı Yusuf ÖZDEMİR Başkanlığında Kurban Komisyonu üyelerinin de iştirakiyle toplanarak bayram öncesi,  bayram günlerinde ve bayram sonrasında alınması gereken tedbirlerle ilgili gündem maddeleri görüşüldü.Osmaniye İl Müftüsü Ramazan ÇORTUL’un konuyla ilgili yazılı açıklamasına göre,

1- HAYVAN SATIŞ YERLERİ  BELİRLENDİ

    a) Belediye İzci Kampı yanı (Fakıuşağı Yurtkur Binası Karşısı).

    b) Osmaniye Belediyesi Hayvan Satış Pazarı (Yunus Emre Mahallesi).

    c) Martlar Yağ fabrikası yanı (Yeni Ağız ve Diş Sağlığı Binası Karşısı).

    Bu mekânlarda alıcı ve satıcılar için su, tuvalet gibi ihtiyaçların karşılanmasına dair tedbir alınması (Belediyece).

    Hayvan sevkiyatında hayvan sağlığı raporu kontrolünün yapılması, satıcıların hayvan satış yerlerine yönlendirilmesi, bu konuda Belediye, İl Jandarma, Tarım İl Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğüne yazı yazılması.

2- KURBAN KESİM YERLERİ

    a) Belediye Mezbahanesi.

    b) Salı Pazarı (Kapalı Semt Pazarı)

    ÖZEL KURBAN KESİM YERİ

    a)İşleroğlu Et Kombinesi

İmkânları ve yerleri müsait olan belediyelerce, şehirlerin belirli yerlerine yapılacak olan kurbanlık hayvan kesim yerleri.

3- Kurban kesim yerlerinin dezenfekte edilmesi (Belediyece).

4- Kurban kesim yerlerinde su, tuvalet, kapalı oturma yerlerinin düzenlenmesi (Belediyece).

5- Kurban kesim yerlerinde altyapı, araç-gereç ve yardımcı personel temini (Belediyece).

6- Kurban kesim yerlerinde ihtiyacı karşılayacak kadar kasap, kasap yardımcısı (Belediyece duyurulması), birer veteriner (Tarım İl Müdürlüğünce) ve din görevlisi (İl Müftülüğünce) bulundurulması.

7- Kurban kesimi konusunda “Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursları” açılması (Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce).

8- Kesim yerlerinde, görevlendirilecek kasap ve kasap yardımcıları

    a) Açılan kursa katılan ehliyet sahibi olan kimselerden seçilmesi.

    b) Telefon ve adresleri alınarak Belediyece yönlendirilmesi.

9- Kurban satış ve kesim yerlerinin Kurban Bayramından 15 gün önce hazır hale getirilmesi (Belediyece).

10- “Kurban Hizmetleri Bilgilendirme Klavuzu” nun Osmaniye İl Müftülüğünce hazırlanması (Osmaniye İl Müftülüğü Web sitesinde resimli ve resimsiz olarak mevcuttur).

11- Kurban kesim yerlerinde, Ücretlerin alınması ve harcanması (Komisyonca).

12- KURBAN KESİM ÜCRETLERİ:

      Kasaba kestirilmesi halinde;

     a) Küçükbaş hayvan kesimi ve parçalanması; 25.00 TL.  

     b) Büyükbaş hayvan kesimi, derinin soyulması ve 4 parçaya bölünmesi; 150.00 TL.

     c) Büyükbaş hayvan kesildikten sonra etin kemikten ayrılarak pay edilmesi: 200.00 TL.

     Belirlenen kurban kesim yerlerinde kurbanını kendisi kesmek isteyen şahıslar:

         Küçükbaş hayvan kesimi için: 5.00 TL.

13- Görevli kasap, veteriner, din görevlisi ve diğer görevlilere ödenecek ücretlerin belirlenmesi,

      a) Veteriner ve diğer görevliler için toplam % 10,

      b) Kasap ve Yardımcılarına toplam paranın % 85’i ücret olarak ödenmesi.

      c) Geriye kalan % 5’i kırtasiye ve sekretarya giderler için Türkiye Diyanet Vakfınca harcanması.

14- Kurban satışı yapılan alanların kurban satışı bittikten sonra ilaçlanması (Belediyece).

15- Denetim, kontrol ve diğer hususlar:

     (1) Kurban hizmetlerinin denetlenmesi İçişleri, Sağlık, Gıda Tarım ve Hayvancılık ile Çevre ve Şehircilik, Orman ve  Su İşleri Bakanlıkları, Diyanet İşleri Başkanlığı, emniyet birimleri, belediye başkanlıkları ve Türkiye Diyanet Vakfı  Ekiplerince yapılması,

     (2) Bayram öncesi ve bayram süresince özellikle kurban kesimlerinin yoğun olduğu ilk iki gün belediyelerin zabıta birimlerinin aralıksız denetim yapması,

      a) Osmaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Orman ve Su işleri Şube Müdürlüğü tarafından gezici ekip oluşturulması ve gerekli denetimin yapılması,

      b) Sağlık İl Müdürlüğüne yazı yazılarak kurban satış ve kesim yerlerinde hıfzıssıhha hususunda gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması,

      c) Önceden Belediyelerce dağıtılarak poşetlere konulan Kurban atık ve çöplerinin toplanması, 10 Temmuz 2001 tarih ve 24458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Mezbahane atıkları “Özel İşleme Tabi

 Atıklar” kategorisinde değerlendirilmiştir. Bu nedenle, oluşan çöplerin atıkların Belediye tarafından uygun bir şekilde bertaraf edilmesi,

      d) Kurban kesim merkezlerinin dışında her ne surette olursa olsun okul, camii,  cadde ve sokaklarda kurban Kesme yasağının uygulanması, buna riayet etmeyenler hakkında 5326 sayılı kabahatler kanununun 41/3.  Bendi gereğince 50.00 TL para ceza kesilmesi (Zabıta Ekiplerince).

      e) Hayvanların ehliyetsiz kişilerce kesildiğinin tespit edilmesi halinde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 12.madde a)bendi gereğince 876.00 TL, 12. maddenin 2. bendi gereğince 2.195.00 TL, para cezası kesilmesi (Zabıta Ekiplerince, Orman ve Su İşlere Şube Müdürlüğü Ekiplerince).

      f) 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci maddesinde yer alan hususlara aykırı hareket edenlere, aynı Kanunun 20’nci Maddesinin (j) fıkrası gereğince cezai işlem yine aynı Kanunun 24 üncü maddesi kapsamında uygulanacaktır.

      h) 14. Maddesinin e bendine göre aykırı hareket eden kesin olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunmak yasak olup bu hükme aykırı davrananlara ve 5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre; hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve  psikolojik acı çektirmek yasak olup bu hükme aykırı davrananlara 437 TL idari para cezası uygulanacaktır. (Zabıta Ekiplerince, Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü Ekiplerince).

      (3) İl Müftülüğü tarafından mahalli TV de Kurban Hizmetlerine dair program yapılması.Faruk ÇETİN

izmir escort
sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan maltepe escort sakarya escort bayan sakarya escort bayan