bursa escort

bahis siteleri

«

»

Tem 06

MHP Milletvekili TÜRKOĞLU: “Yaylacılık Yasal Bir Zemine Oturtulmamıştır”

TÜRKOĞLU RESİM

MHP Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin TÜRKOĞLU 6831 sayılı Orman Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi verdi. TÜRKOĞLU’nun teklifi, Kültürümüzde yaylacılık, geçmişten beri süregelen ve zaman içinde şekil değiştirerek, Akdeniz iklim kuşağında yaşayan insanlarımızın yaz aylarında sıcaktan ve sivrisinekten uzaklaşmak için başvurdukları geleneksel nitelik kazanan bir olgudur. Yani yaylacılık bölge insanı için lüks değil bir ihtiyaç olmuştur. Yaz aylarında yaşanan bunaltıcı sıcaklar nedeniyle yöre halkı, nispeten daha serin ve kuru bir havaya sahip olan yaylalara yönelmekte, bu durum orman arazileri üzerinde kurulmuş olan yaylalara talebi arttırmakta ve beraberinde orman alanları üzerinde baskı oluşturmaktadır.

Osmaniye İlimiz, Doğu Akdeniz bölgesinde, Çukurova’nın doğuya uzanan son noktasında yer almakta olup, % 42 si ormanlarla kaplıdır. İlimizde ormanlık alanlarda yaylacılık, sıcak iklimin de bir sonucu olarak geleneksel bir yaşam biçimi olarak ortaya çıkmıştır. Osmaniye sınırları içerisinde 555 Hatıra orman alanı, yaylacılık geleneği altında yaklaşık 30 bin adet konut, kulübe ve baraka gibi yapılarla işgal edilmiştir. Yaylacılık yasal bir zemine oturtulmamış, olay bir sorun olarak gün geçtikçe büyümüş, karmaşık bir hal alarak çözümü güçleşerek günümüze kadar gelmiştir.

Bu sorunların giderilmesi amacıyla daha evvel tarafımdan hazırlanmış olan bir teklif kamuoyunda 2-B yasası diye bilinen hükümet tasarısı ile birleştirilmiş ve tasarı 6292 sayı ile kanunlaştırılmıştır. Ancak 6292 sayılı Kanun ile 6831 sayılı Orman Kanunun 17. Maddesince yapılan ek ve değişiklik sorunu gidermemiştir. Teklifimde var olan “üst hakkı” yerine “kira” usulünün tercih edilmesi ve mahkemede de devam eden davaların bitmesine yani affa ilişkin hususların olmaması sorunun tam olarak giderilmesine engel olmuştur. Vatandaşlar onlarca yıllardır kullandıkları yayla evlerinin ellerinden gideceği ya da ihaleyle yapılacak kiralamaların akıbetinin ne olacağını bilmemektedirler. Bu durum bir karmaşanın devamı niteliğindedir.

Teklif ile sorunun kökten halledilmesi ve kalıcı bir düzen oluşması hedeflenmektedir şeklinde oldu.İbrahim SEYREK

 

izmir escort
sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan maltepe escort sakarya escort bayan sakarya escort bayan