Göktaş; “Hak ihlallerinin önüne geçmek devletin görevidir”

ÇETKODER’den İnsan Hakları açıklaması

Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı İktisatçı Mustafa Göktaş, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

ÇETKODER Genel Başkanı Göktaş, “Bugün İnsan Hakları Günü. Üzülerek söylüyorum ki; halen insan haklarının ihlali söz konusudur. Bunun bariz örneklerini her alanda yaşadığımız gibi, hukuk alanında yaşamak en acısı oluyor. Çünkü hukuk herkese lazım. Adalet herkese lazım. Burada hak ve hukuk kavramı adil olmak durumunda, tarafsız, eşit olmak durumunda ve vicdanları rahatlatmak durumunda” dedi.

HAK İHLALLERİNİN ÖNÜNE GEÇMEK DEVLETİN GÖREVİDİR

Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı Mustafa Göktaş, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İnsan Hakları nedir, bu gün niye kutlanır, öncelikle bununla ilgili bilgi vermek istiyorum. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin birinci maddesinde, ‘Bütün insanlar özgür, onur ve hakları yönünden eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler’ der. Ayrıca ikinci maddesinde  ‘Herkes, ırk, renk, cins, dil, din, siyasal ya da her hangi bir başka inanç, ulusal ya da toplumsal köken, varlıklılık, doğuş ya da herhangi bir başka ayrım gözetilmeksizin bu Bildiride açıklanan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir. Bundan başka, ister bağımsız ülke uyruğu olsun, isterse bağımlı, özerk olmayan ya da başka bir egemenlik kısıtlamasına bağlı ülke uyruğu olsun, bir kişi hakkında, uyruğu bulunduğu devlet ya da ülkenin siyasal, adli ya da uluslararası durumu bakımından hiçbir ayrım gözetilmeyecektir’ der. Yine aynı madde içinde ‘bu haklar hiçbir şekilde başkalarına ya da kurumlara aktarılamaz’ der. Dolayısıyla her devlet insan hak ve hukukunu korumakla mükelleftir. Ve diğer devletlerin taahhütlerini yerine getirilmesinde de yine devletin sorumluluğu vardır. Hak ihlallerini önlemek devletin sorumluluğudur. Bu bağlamda Demokratik olduğunu söyleyen, demokrasiye inanan herkesin insan hak ve hukukuna saygılı ve hak ihlallerine geçit vermeyen tavır sergilemesi gerekir.”

TUTUKLULUK TUTSAKLIĞA, GÖZALTINA ALMA GÖZDAĞINA DÖNÜŞMEMELİ

Ülkemizde halen hak ihlalleri yaşandığını ifade eden Mustafa Göktaş, “En son örneğini tutuklu vekillerin haklarında verilen Anayasa Mahkemesi kararı açıklamaktadır. Uzun tutukluluk süreleri çok büyük hak ihlalleridir. Tutuklama süreci bir hukuki süreç olup, tedbirdir. Ama uzun sürdüğü vakit ve bu tutuklamanın içinden hukuku çıkardığınız vakit, tutuklama tutsaklığa dönüşmektedir. Yine gözaltına almak da bir hukuki süreçtir. Ancak gözaltına alınma sürecinde içinden hukuku çıkardığınız zaman gözaltı gözdağına dönüşmektedir. Bunların yaşanmadığı, herkesin adil ve hakça bir şekilde tarafsız bir şekilde yargılanmasının sağlandığı ortam tüm insanlarımızın hakkıdır” diye konuştu.

YASALAR ÇIKTI UYGULAMA VE TATBİKİNDE SIKINTI VAR

Göktaş açıklamasının sonunda; “Ülkemizde son zamanlarda gerek hayvan hakları ile ilgili, gerekse engelli kardeşlerimiz için gündeme alınan uygulamalar, gerekse 4077 sayılı tüketiciyi koruma kanunu, gerekse hileli reklamlara yönelik yapılan çalışmalar, gerek kabahatler kanunu kapsamındaki uygulamalar, çevre, doğa ve gürültü, görüntü kirliliği ile ilgili düzenlemeler, fevkalade güzel düzenlemelerdir. Ancak; tatbiki ve icrasında halen sıkıntılar yaşanıyor. Kişiye ve makama göre uygulamalar, hak ihlallerine yol açıyor. Bu yasaların tarafsız, herkese eşit bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Ayrıca engelli kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak usul ve esasları ortaya koyan yasa ve yönetmeliğin hızla işletilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Ali Celal KAYMAK