GENEL CERRAHİ UZMANI HÜSEYİN KAYAOĞLU’N DAN AÇIKLAMA

bünyamin maskan

Özel Osmaniye Sevgi Hastanesi Doktorlarından Genel Cerrahi uzmanı Operatör Doktor Hüseyin KAYAOĞLU obezite sıkıntıları nedeniyle yaklaşık 3 yıl önce mide kelepçesi (gastrik band) taktırmış,170 kilo olan hasta ilk başta yaklaşık 50 kilo vermiş fakat verdiği kiloları tekrar almış. Bir süre sonrada gastrik bandın yarattığı sıkıntılarla uğradığı şikayeti ile kendilerine başvurduğunu söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Hüseyin KAYAOĞLU Hastanın gastrik bandı laparaskopik olarak çıkardıklarını ve gastrik sleeve plikasyon için randevu verdiklerini söyledi.

Gastrik band uygulaması obezite tedavisin de ilk kullanılan yöntemlerden biridir diyen KAYAOĞLU,  bandın yaptığı komplikasyonlar ve iyi sonuçlar alınamamasından dolayı günümüzde hemen hemen kullanılmadığını, günümüzde daha çok Vertikal sleeve gastrektomi tekniği uygulandığını ve bu midenin büyük kurvatura tarafından ciddi miktarının çıkarılmasını içeren kısıtlayıcı bir cerrahi teknik olduğunu ifade etti.

KAYAOĞLU bu prosedür başarılı kilo kaybettirme oranları ile hızla popülarite ve uygulama alanı kazanmaktadır.  Diğer kısıtlayıcı ameliyat yöntemi ise mide bandıdır. Vertikal sleeve gastrektomi ile mide bandı sonuçlarının değişik olması, bu iki yöntem arasında başka bir prosedürle doldurulması gereken bir boşluk olduğunu düşündürmektedir diye konuştu.

Özel Osmaniye Sevgi Hastanesi Genel Cerrahi uzmanı Operatör Doktor Hüseyin KAYAOĞLU Gastrik sleeve plikasyon, herhangi bir stapler hattı veya yabancı cisim olmaksızın sleeve gastrektomi gibi kısıtlayıcı etki sağlayabilen alternatif bir prosedürdür.  Laparoskopik büyük kurvatur plikasyonu olarak da adlandırılan bu yöntem, vertikal gastrik bandinge benzer, ancak midenin kesilmesi gerekmemektedir. Mide, sleeve gastrektomide olduğu gibi büyük omentum ve kısa gastrik damarların disseke edilmesini takiben emilmeyen dikişlerle ve lümenin açık olduğunu bir buji ile kontrol ederek, büyük kurvaturun invagine edilmesi ile küçültülür ifadelerini kullandı.

KAYAOĞLU, geleneksel olarak, bariatrik cerrahinin temel mekanizmaları gıda alımının mekanik olarak kısıtlanması, alınan gıdaların emiliminin azaltılması veya her ikisinin kombinasyonudur. Ayarlanabilir mide bandı ve vertikal sleeve gastrektomi bariatrik pratiğimizde sık kullanılan kısıtlayıcı yaklaşımlardır. Bu prosedürlerin bazı hastalar için iyi tedavi seçenekleri olduğu kanıtlanmış olmakla birlikte; tamamen komplikasyonsuz değillerdir. Gastrik bandın erozyonu veya kayması, vertikal sleeve gastrektomide ise sızıntılar en ciddi problemlerdir. Vertikal sleeve gastrektomide kaçaklar, özellikle His açısına yakın olduğunda ağır klinik tablolara yol açabilen, tekrar ameliyat gerektiren ve hatta ölüme yol açabilen oldukça ciddi komplikasyonlar olduğunu belirtti.

2006’dan beri araştırmacılar laparoskopik büyük kurvatur plikasyonun (LGCP) kısıtlayıcı bariatrik prosedür olarak etkinlik ve güvenilirliğini araştırmaktadır. Bu metod, herhangi bir implant kullanılmadan ve mide kesilip dikilmeden kısıtlama sağladığı için, gastrik band ve sleeve gastrektomiyle ilişkili potansiyel komplikasyonları ortadan kaldırma potansiyeline sahiptir diye konuşmasına devam eden KAYAOĞLU, Merkezimizde yaklaşık 3 yıldır obezite cerrahisi uygulanmaktadır. Hastalarımıza hem sleeve gastrektomi hemde gastrik sleeve plikasyon ameliyatları uyguladıklarını söyledi.

KAYAOĞLU bu tedavi şeklinin metodlarını ise şöyle anlattı.
Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) bariatrik cerrahi kriterlerine uygun olarak, BMI değeri 40 ve üzerinde olan veya 35 ve yandaş hastalığı olan hastalar değerlendirmeye alınmıştır. Tüm hastalar multidisipliner yaklaşımla endokrinolog, kardiyolog, psikolog ve beslenme uzmanı tarafından değerlendirilmiştir. Kan testleri, batın ultrasonu ve üst sindirim sistemi endoskopisi yapılmıştır. Hastaların yazılı onamı alınarak prospektif ve nonkomparatif bir çalışma düzenlenmiştir. Ortalama yaş 33.5 ve BMI 41’dir.

Teknik:
Hastalar genel anestezi altında sırtüstü yatar pozisyonda ameliyat edilmiştir. Nissen fundoplikasyona benzer şekilde beş trokar tekniği kullanılmıştır. Bir trokar göbeğin üzerinde, hafifçe soldan (10 mm ) girilerek buradan 30 derecelik laparoskop girilmiştir. Bir adet sağ üst kadrandan, bir adet sol üst kadrandan ve bir adet sol aksiller hattan ve bir adet te xiphoid altından olmak üzere 4 adet 5 mm trokarlar girilmiştir.

Prosedür His açısının disseksiyonuyla ve yağ yastıkçığının alınması ile başlar. Büyük kurvatur Harmonik scalpel kullanılarak dikkatle disseke edilir. Gastrik antrumla cospus birleşme noktasında büyük omentum açılır. Arka duvara ulaşıldıktan sonra büyük kurvatur damarları distalde pylora doğru, proksimalde ise His açısına doğru disseke edilir. Büyük kurvatur flebinin tamamen serbestleşmesi için posterior gastrik adezyonlar da disseke edilmelidir.

Özel Osmaniye Sevgi Hastanesi Genel Cerrahi uzmanı Operatör Doktor Hüseyin KAYAOĞLU Gastrik plikasyon mideye yerleştirilen 32 Fr bujinin üzerinden, 2/0 Ethibond ile ilk ekstramukozal dikişlerle oluşturulur. Bu kolon, 2/0 prolene ile kontinü sütürlerle oluşturulacak kolonlara öncülük eder. Sonuç olarak mide sleeve gastrektomiye benzer ancak hafifçe daha geniş bir yapı alır. Tüm vakalarda metilen mavisi ile kaçak testi yapılmıştır. Ayrıca bu zamana kadar hiçbir operasyonumuzda komplikasyon olmamıştır diye sözlerini tamamladı.

İbrahim SEYREK