bursa escort

bahis siteleri

«

»

Ara 26

Emniyet Tokası bulundurmak, kullanmak, satmak Yasak

Osmaniye Emniyetinden Emniyet Kemeri açıklaması 1

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından emniyet kemeri uyarısını engellemek amaçlı kullanılan Emniyet Tokası ile ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada; “İlimiz sınırları içerisinde kamu düzeni ve güvenliğinin korunması amacıyla meydana gelen trafik kazalarında sürücülerin araç içerisindeki emniyet kemeri hatırlatma sistemini yanıltmak için emniyet kemeri kilit ünitesine aparat taktıkları, söz konusu aparatların takılması ve satılmasının yol kullanıcıları üzerinde emniyet kemeri kullanma alışkanlığını olumsuz yönde etkilediği, emniyet kemeri hatırlatma sistemini devre dışı bırakmak için kullanılan aparatın satışının, bulundurulmasının ve kullanılmasının engellenmesi, aparatın emniyet kemeri kullanma konusunda yol kullanıcıları üzerindeki olumsuz etkisinin azaltılarak sürücülerin ve yolcuların emniyet kemeri kullanma alışkanlığının en üst seviyeye çıkartılması, can kaybı ve yaralanmaların önüne geçilmesi suretiyle kamu güvenliğinin sağlanması ile kamu düzeninin korunması amacıyla gerekli önlemlerin alınarak trafik kazalarında can kaybı ve yaralanmaların önlenmesi hedeflenmiştir. 31/07/2012 tarihli, 2012/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile uygulamaya konulan Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında gerekli önlemlerin alınarak trafik kazalarında can kaybı ve yaralanmaların önlenmesi, sürücülerin ve yolcuların emniyet kemeri kullanma alışkanlığının en üst seviyeye çıkartılması ve kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 1l’inci maddesinin (a), (c) ve (e) bentleri ile 66’ncı maddesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 4. maddesinin l’nci bendi ve 32’nci maddesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 78’inci ve Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 150’nci maddesi ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 234’ncü ve 254’ncü maddesine dayanılarak 18/12/2013 tarihli ve 2013/01 sayılı Valilik Kararı ile araç içerisindeki emniyet kemeri hatırlatma sistemini yanıltmak için emniyet kemeri kilit ünitesine aparat takılması yasaklanarak yürürlüğe konulmuştur.

Osmaniyeli vatandaşlarımızın huzur ve trafik güvenliğinin sağlanarak can ve mal kaybına maruz kalmalarını önlemek amacıyla, emniyet kemeri hatırlatma sistemini devre dışı bırakmak için kullanılan aparatı satan işyerleri ile kullanan veya aracında bulunduran sürücülerin trafiğe çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecek, aksine davranışlarda bulunanların tespiti halinde, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32’nci maddesi (Emre Aykırı Davranış) ve Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca yasal işlemler yapılacaktır” denildi.

Ali Celal KAYMAK

izmir escort
sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan maltepe escort sakarya escort bayan sakarya escort bayan