bursa escort

bahis siteleri

«

»

Eki 03

DÜNYA MİMARLIK GÜNÜ TEMASI “MİMARLIK, HERKES İÇİN KONUT” OLARAK BELİRLENDİ

mimarlar günü“Tüm dünyadaki uygarlıkların, yapılı, doğal ve kültürel çevrenin geleceği; iklim değişikliği, çevre sorunları, savaş ve çatışma, sömürü, açlık, yoksulluk, eşitsizlik ve ayrımcılık gibi nedenlerle tehdit altında” olduğuna dikkati çeken Mimarlar Odası Osmaniye İl Temsilcisi Halise Şen, Dünya genelinde sağlıksız kentleşme, çevre sorunları, afetler, savaşlar vb nedenlerle son 10 yılda 257,7 milyon kişinin göç etmek zorunda bırakıldığını belirterek;” Her yıl 5,6 milyon insan yaşam çevrelerini terk etmektedir. Sadece Suriye’deki savaş nedeniyle ülkemize 4 milyondan fazla sığınmacı yerleşmiştir” dedi.

1 Ekim Dünya Mimarlık günü, tüm yurtta olduğu gibi Osmaniye’de de kutlandı. Osmaniye Mimarlar Odası tarafından düzenlenen program, Atatürk Anıtına çelenk sunumu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı.

Mimarlar Odası Osmaniye İl Temsilcisi Mimar Halise Şen, burada yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

“ Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) her yıl, farklı bir tema kapsamında Ekim ayının ilk pazartesi günü Dünya Mimarlık Günü’nü kutlamakta; çeşitli etkinlikler ile mimarlığın toplumun gündemine getirilmesini ve farkındalık oluşturulmasını amaçlamaktadır.Bu yıl dünya mimarlık günü 1 ekim 2019 tarihiyle başlayıp ekim ayı boyunca etkinliklerle kutlanacaktır.

Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA)dünyanın her yanından mimarları birleştirmek ve ulusal meslek örgütlerinin federasyonunu oluşturmak amacıyla 28 Haziran 1948 yılında Lozan’da kurulmuştur.

Uluslararası Mimarlar Birliği’nin misyonu mimarlar arasında dostluk üzerine kurulmuş anlayış ve karşılıklı saygıyı yaratmak,fikirleri ve tasarımları ile yüzleşmelerini sağlayarak tecrübelerini paylaşmak bilgilerini genişletmek ve farklılıklarından dersler çıkararak insanoğlunun yaşam şartlarını ve çevresini iyileştirmek yolunda üstlendikleri rolü daha iyi gerçekleştirmelerine olanak vermektir

“MİMARLIK…HERKES İÇİN KONUT”

UIA 2019 Dünya Mimarlık Günü temasını “Mimarlık … Herkes için konut” olarak belirlemiştir. Mimarlar Odası; yüzden fazla üye ülkede bir milyondan fazla mimar tarafından kutlanacak olan 1 Ekim Dünya Mimarlık Günü ile başlayan Ekim ayı boyunca, tüm birimleri ile “Mimarlık Haftası Etkinlikleri” gerçekleştirecektir.

“TOPLUM HİZMETİNDE MİMARLIK”Bu kapsamda kuruluşundan beri ilke olarak kabul ettiği “Toplum Hizmetinde Mimarlık” çalışmalarını sürdürmekte olan Mimarlar Odası olarak, herkes için konut diyerek mimarların erişilebilir konut problemine nasıl katkı koyabilecekleri yeni kentsel gündemin uygulanması ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri üzerine odaklanıyor . Tüm dünyada uygarlıklar, yapılı, doğal ve kültürel çevrenin geleceği; iklim değişikliği, çevre sorunları, savaş ve çatışma, sömürü, açlık, yoksulluk, eşitsizlik ve ayrımcılık gibi nedenlerle tehdit altındadır.

Dünya genelinde sağlıksız kentleşme, çevre sorunları, afetler, savaşlar vb nedenlerle son 10 yılda 257,7 milyon kişi göç etmek zorunda bırakılmıştır. Her yıl 5,6 milyon insan yaşam çevrelerini terk etmektedir. Sadece Suriye’deki savaş nedeniyle ülkemize 4 milyondan fazla sığınmacı yerleşmiştir.
Doğal afetlerden son on yılda tüm dünyada 1,7 milyar insan etkilenirken, 700.000 kişi hayatını kaybetmiştir. Sağlıksız kentleşmenin de kaynaklık ettiği iklim değişikliğine bağlı 3455 sel, 2689 fırtına, 470 kuraklık ve 395 aşırı sıcak dalgası olayı kaydedilmiştir. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, çevreye olan etkileri nedeniyle afet boyutuna ulaşan insan yapımı felaketlerin yenilerine sebep olacak birçok yeni proje gerçekleştirilmektedir.

Cumhuriyet tarihinde ilk kez nüfusun çoğunluğunun kırsal alanlar yerine kentlerde yaşadığı Ülkemizde doğal kaynaklarını kaybeden şehirlerimiz bu proje ve uygulamalar eliyle; yalnızca doğal değil insan kaynaklı afetlere de açık hale gelmiştir. Küresel iklim değişikliği sebebiyle yükselen deniz seviyesi daha şiddetli fırtına ve sellere, orman kaybına uğrayan alanlarda daha sert gecen mevsimlere ve sonuçta kuraklığa sebep olmaktadır.

BİLİMSEL ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE VE PLANLAMA SÜREÇLERİNE BAĞLI KARARLARIN HAYATA GEÇİRİLMESİ ZORUNLUDUR

“Dünyamızda yaşanan değişime ancak ülkemizin sahip olduğu doğal, çevresel kaynakların korunması ve uzun vadeli cevre politikaları oluşturulması yoluyla karşı koymak mümkün olacaktır. Bu bağlamda çevre karşıtı yatırım ve plan kararlarının ivedilikle durdurulması; bilimsel şehircilik ilkelerine ve planlama süreçlerine bağlı kararların hayata geçirilmesi zorunludur” diyen Şen, açıklamasını;

“ Mimarlar Odası olarak sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama hakkının korunması konusundaki sorumluluğumuzu yerine getirmek üzere mesleki deneyim, birikim ve bilgimizi iklim değişikliklerine neden olan koşulları değiştirmek basit ve esnek çözümlerle insanların barınma hakkını sağlamak üzere dönüşüm baskısı altındaki kentlerimiz için kullanmaya kararlı olduğumuzu vurguluyoruz. Dünyamızın, bölgemizin, ülkemizin, kentlerimizin ve yaşama hakkımızın tehdit altında olduğu bu zorlu dönemde meslektaşlarımızın ve toplumumuzun Dünya Mimarlık Günü’nü kutluyoruz” diyerek tamamladı.

Oda binasında ikramlar ve sorunların görüşülmesi ile devam eden programa Osmaniye Engelliler Platformu Başkanı mimar Haydar AKTÜRK ile mimarlar Odası yönetim kurulu üyeleri de katıldılar. Hasan KILIÇ

izmir escort
sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan maltepe escort sakarya escort bayan sakarya escort bayan