DOĞAKA Avrupa’da Bölgesel Kalkınma Çalışmalarını İnceledi.

ortak foto 1

T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Leonardo da Vinci Hareketlilik Programı 2012 teklif çağrısı döneminde kabul edilmiş olan 2012-1-TR1-LEO02-37805 nolu “Avrupa’da Bölgesel Kalkınma Çalışmalarının İncelenmesi ve Doğu Akdeniz’e Uyarlanması” isimli hareketlilik projesi tamamlandı.

Proje kapsamında DOĞAKA uzmanları İtalya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’daki kalkınma ajanslarında, Avrupa Birliği’ndeki kalkınma ajanslarında bölgesel kalkınma uygulamalarını yerinde inceleyerek bölge kalkınması, stratejilerinin hazırlanması, yatırım planlaması, bölgedeki yerel aktörler (kamu, özel ve STK) arasındaki işbirliğinin ve koordinasyonun geliştirilmesi, iş ve yatırım imkânlarının araştırılması, yerli ve yabancı kaynakların ve yatırımcıların bölgeye çekilmesi gibi konulardaki mesleki birikimlerini artıracaklar, bölgesel kalkınma uygulamaları süreçlerinin Avrupa boyutunu gözlemleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi edindiler.

 Proje ile DOĞAKA uzmanları;

•  TR63 Bölgesinin gelişmeyle ilgili olarak Avrupa ölçeğinde bilgi ve tecrübeye sahip olarak  TR63 bölgesinin küresel ölçekte rekabet gücünü artıracak gelişme stratejilerin hazırlanması,

• TR63 bölgesinin kendi içinde ve diğer bölgelerle arasındaki gelişmişlik farklarını azaltmaya yönelik iş ve yatırım imkânlarının tanıtımı, yerli ve yabancı kaynakların ve yatırımcıların bölgeye çekilmesi konusunda yenilikçi yaklaşımların elde edilmesi,

• DOĞAKA olarak yerel, ulusal ve uluslar arası kuruluşlara verilmekte olan hizmetlerin daha kaliteli olmasını sağlayacak uygulamaların yerinde öğrenilmesi, bu sayede bölgesel kalkınmaya döngüsel bir dinamizm katılması  konularında yurt dışı ortaklarla işbirliği ve uzmanlık kapasitelerini artırıcı faaliyetlerde bulundular.Hasan KILIÇ