bursa escort

bahis siteleri

«

»

Ara 05

ÇUHADER FAALİYETLERİNİ ZOR ŞARTLARDA SÜRDÜRÜYOR

ÇUHADER BASIN BİLDİRİSİÇukurova Halk Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği (ÇUHADER)   Başkanı Melahat ÇELİK; “Osmaniye’de tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak kurulmuş olan Derneğimiz için hem halkımızdan hem de resmi ve özel kurumlardan destek bekliyoruz. İlimizde mevcut Sivil Toplum Kuruluşlarının büyük çoğunluğunun üye aidatı dışında gelir kaynağı bulunmamaktadır. Dernek binası, kuruluş amaçları doğrultusunda çalışma yapabilecekleri alanlar konusunda ciddi sıkıntı içerisindedirler. Sivil Toplum Kuruluşlarının kullanabileceği salonlara ve alanlara şiddetle ihtiyacımız vardır. Bu konuda ağırlıklı olarak özellikle Yerel Yönetimlere görev düşmektedir” dedi.

 Osmaniye’de bölgesel anlamda son derece faydalı takdire şayan müzik araştırma ve çalışmalarına imza atan ÇUHADER Başkanı Melahat ÇELİK; konuyla ilgili Derneğin kuruluşu ve faaliyetleri konusunda şu bilgileri verdi:

Kısa adı ÇUHADER olan Çukurova Halk Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği , en yerelden başlayarak  Çukurova’da halk kültürünü araştırmak, bunu uygulayarak, evrensel ve modern kültürü de  unutmadan insanlara sunmak,  böylece  geçmiş ve gelecek  arasındaki  bağı, kurguyu ve ilişkiyi  sağlayarak, halk kültürü öğelerinin çağdaş ve bilimsel yöntemlerle çözümlenmesi ve yorumlanması ve bu konuda çalışmalar  yapan  kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile Kurucu Üyeler Emekli Öğretmen Hüseyin YÜCEL, Osmaniye Valiliği Personeli Melahat ÇELİK, İl Kültür Ve Turizm öncekiMüdürü Garip YIL, Defterdar Yardımcısı Cengiz BİBER, Mimar Haydar AKTÜRK, Osmaniye Belediyesi Kent Müzesi İdari Sorumlusu Eşe ERAT ve Esnaf Bilal DOĞAR tarafından 18 Şubat 2016 tarihinde Osmaniye İl Merkezinde kurulmuştur.

Halen Derneğimiz bünyesinde bir Türk Halk Müziği Korosu, ritm (vurmalı çalgılar) kursu ve bir halk oyunları kursu çalışmalarına devam etmekte olup çalışma alanımız bunlarla sınırlı değildir. Derneğimiz, geçmişten geleceğe köprü olan Halk kültürü alanında araştırmalar yaparak unutulmaya yüz tutmuş ortak değerlerimizi gün yüzüne çıkarma, somut olmayan kültür mirasının yaşatılmasını sağlamak amacıyla kurs, seminer, konferans ve paneller düzenleyerek Çukurova’da doğan, yaşayan ve Çukurova dışına çıkarak Güzel Ülkemizin diğer bölgelerinde yaşayan insanlarımız arasında öz birliğin sağlanması çalışmaları yapmayı hedeflemiş olup bunun için de öncelikle türkülerimizle insanlarımızın kulaklarından gönüllerine akmak istedik.

İlerleyen zaman içerisinde hazırlayacağımız kültürel farkındalık projelerine halkımızın da katılımını sağlayarak, özellikle gençlerimize geçmişimizi öğretmeyi, kendi özümüzden uzaklaşmadan da modern yaşanabileceğini göstermeyi, değerlerimize sahip çıkarak bizden sonraki nesillere aktarmayı, bu anlamda birlikte bir kültürel bilinç oluşturmayı planladık.

Derneğimizin faaliyet alanı olarak Çukurova’yı belirlerken Toroslardan açtığımız kollarımızla Gavurdağını kucakladık. Karacaoğlan’dan Dadaloğlu’na, Aşık Ferrahi, Aşık Feymani ve adını sayamadığım pek çok kültürel varlığımızın maneviyatımıza katkılarını bağrımıza bastık.

Bu toprağın türküleri gönlümüze ferman, yüreğimize derman olmuş. Onlar bize, biz onlara sevdalanmışız. Geçit vermez dağları onlarla aşmış, ulaşamadığımız yerlere onlarla haber salmışız. Türkülerimiz arı misali her çiçekten bal almış, çiçekten çiçeğe konmuş, sevda bahçemizin gülleri olarak geçmişten günümüze varlığını korumuş. Onun için türküler yakılmış toprak üstüne, aşk üstüne, sevda üstüne. Acıyı, sevinci, kederi, aşkı, gurbeti bağrına basmış. Türk insanının duygu ve düşüncesinin dile gelme aracı olmuş.

Onlar kaynağından çıktığı gibi kalmamış. Halkın dilinde ve telinde nakış nakış işlenerek, özümlenerek, yorumlanarak yeni boyutlar kazanmış, çeşitli değişikliklere uğrayarak ferdiliklerini kaybetmiş, Folklorik oluşum dediğimiz süzgeçten geçerek derleyiciler vasıtasıyla da bize ulaşmış.

Derneğimizin kuruluşundan bu yana, yapmış olduğu faaliyetlerinden bazıları ;

 • Türk Halk Müziği Korosu kurulmuştur.
 • Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden Halk Oyunları Eğitmeni talep edilerek Halk Oyunları Kursları açılmıştır.
 • Türk Halk Müziği Korosu çalışmaları sonucunda Türk Halk Müziği Konserleri gerçekleştirilmiştir.
 • Osmaniye Yöresi kültürünü ve türkülerini tanıtmak üzere TRT program yapımcıları ile Fasl-ı Anadolu Osmaniye program çekimi yapılarak TRT Müzik Kanalında yayınlanmıştır. Programda Osmaniye yöresine ait türküler icra edilmiştir. Program çekimi sırasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden destek alınmıştır.
 • Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hıdırellez etkinliklerinde Türk Halk Müziği Koromuz tarafından program yapılmıştır.
 • İl Jandarma Komutanlığının talebi üzerine, Jandarma Teşkilatının kuruluşu nedeniyle İl Jandarma Komutanlığında Türk Halk Müziği Konseri düzenlenmiştir.
 • Osmaniye Huzurevinde Türk Halk Müziği Konseri düzenlenmiştir.
 • İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından oluşturulan SOKÜM (Somut Olmayan Kültürel Miras) İl Tespit Kuruluna üye olunmuştur.
 • Yeni Yetişen nesillerimizde şiir, edebiyat, sanat zevki oluşturmak, Milli kültürüne, sanatına, edebiyatına ilgisini artırmak, milli ve manevi değerleri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla; geleneksel olarak her yıl bir aşığımızın (halk ozanı) veya şairimizin şiirlerini ezberleme yarışması düzenlenmesi kapsamında ilk olarak “Karacaoğlan Şiirlerini Ezberleme Yarışması” düzenlenmiş olup, Avrasya Kültür Sanat Derneği, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Osmaniye’m Radyo Televizyonu ve Osmaniye Kültür, Sanat, Tarih, Turizm Derneği (OKÜSANAT DER) ile proje ortağı olunmuştur.
 • İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği HalkKonserleri gerçekleştirilmiştir.
 • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle İl Jandarma Komutanlığında Türk Halk Müziği Konseri gerçekleştirilmiştir.
 • TRT Müzik ve TRT Avaz Kanallarında yayınlanan “Ninniden Ağıta Anadolu’m” programı için TRT program yapımcıları ile çekimler yapılmıştır. Çekimler TRT Müzik ve TRT Avaz kanallarında yayınlanmıştır.
 • İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 18Nisan 2019 tarihinde Cebelibereket Kültür Merkezinde Türk Halk Müziği Konseri gerçekleştirilmiştir,
 • Aynı etkinlikler kapsamında Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesinde Türk Halk Müziği Konseri gerçekleştirilmiştir.
 • Dernek ve koro üyeleri arasında dayanışmayı güçlendirmek amacıyla belli aralıklarla yemek programları düzenlenmiştir.
 • Vurmalı çalgılar kursu açılmıştır.

Yaklaşık dört yıl önce kurulmuş olan Derneğimizin THM konserlerinde, öncelikle Çukurova Türkülerine yer verdik, ancak; Çukurova’ya uzun yıllar önce gelip yerleşen insanlarımıza da hem sıla özlemini gidermek hem de tüm yaşanmışlıklara saygımızı göstermek adına karma türkülerden oluşan repertuarlar hazırladık. Özellikle, resmi bayram, hafta ve günlerde kurumlardan gelen konser taleplerine cevap vermeye gayret gösterdik.

Osmaniye’de tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak kurulmuş olan Derneğimiz için hem halkımızdan hem de resmi ve özel kurumlardan destek bekliyoruz. İlimizde mevcut Sivil Toplum Kuruluşlarının büyük çoğunluğunun üye aidatı dışında gelir kaynağı bulunmamaktadır. Dernek binası, kuruluş amaçları doğrultusunda çalışma yapabilecekleri alanlar konusunda ciddi sıkıntı içerisindedirler. Sivil Toplum Kuruluşlarının kullanabileceği salonlara ve alanlara şiddetle ihtiyacımız vardır. Bu konuda ağırlıklı olarak özellikleYerel Yönetimlere görev düşmektedir.

ÇUHADER Başkanı Melahat Çelik, açıklamasını “Derneğimiz, kültürel değerlerimizi yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmakla ilgili yaptığımız faaliyetlere katkısı olacağını düşünen herkese açıktır. Yaptığımız ve yapacağımız faaliyetlerle Osmaniye’nin sosyal hayatına da katkılar yaptığımızı düşünüyor ve buna ortak olmak isteyenleri de aramızda görmekten mutlu olacağımızı belirtiyoruz. Halkımızın Derneğimizden haberdar olmasından sonra yoğun katkılarının olacağına inancımızla bize destek olan bütün kişi ve kurumlara şimdiden sonsuz teşekkürlerimizi bildiririz” diyerek tamamladı.

Hasan KILIÇ

izmir escort
sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan maltepe escort sakarya escort bayan sakarya escort bayan