bursa escort

bahis siteleri

«

»

Oca 30

Ceyhan Havzası Yönetim ve Bilgilendirme toplantısı yapıldı

5

Osmaniye’de, Havza Yönetimi Bilgilendirme ve 20 Numaralı Ceyhan Havzası Yönetim Heyeti Toplantısı yapıldı. Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Hatay’ın da yer aldığı 9 il sınırını kaplayan Ceyhan Havzası Yönetim Heyeti toplantısı Osmaniye Valisi Dr.Mehmet Oduncu başkanlığında Cebelibereket Kültür Merkezi’nde yapıldı.
Ceyhan Havzası Yönetim Heyeti Başkanı olan Vali Dr. Mehmet Oduncu konuşmasında, Dünya tarihi boyunca, su, toprak ve diğer kaynakların yönetiminin, uygarlıkların gelişmesinde ve çöküşünde her zaman önemli rol oynadığını belirtti. Vali Oduncu, “Başta su olmak üzere, doğal kaynakları koruma becerisini gösteren ve iyi yöneten toplumlar üretim kapasitelerini arttırmayı başarmış, dolayısıyla dünya konjonktüründe daha etkin bir rol üstlenmişlerdir. Yaşadığımız realiteler bize göstermektedir ki, ekosistemin korunması bakımından genel olarak ekolojik ve çevresel alt yapı kriterlerinin oluşturulması, gelecekteki su sektörel kullanım planının hazırlanması ve su tüketiminde tasarrufun temin edilmesi. Akar su havzalarında ve havza ölçeğinde ise koruma, kullanma ve uygun kullanmanın geliştirilmesi, kısa, orta, uzun vadede çalışmaların yapılması, başarılı sonuçların alınması için zaruret oluşturmaktadır. Su yönetimi kavramı yakın tarihe kadar bizim çok fazla haberdar olmadığımız ve ülkemizde kullanmadığımız bir kavramdı” dedi.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’un Türkiye’deki su kaynaklarının en rantabl şekilde kullanılması amacıyla güzel çalışmalar yaptığına da değinen Vali oduncu, “Bu anlamda ülkemizin su kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesi çalışmalarını bakanlık merkezli yürütülüyordu. Şu anda bu güne kadar Bakanlığımızın sergilemediği yeni bir yöntemle karşı karşıyayız. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu çalışma, yerinde yönetim anlayışını harekete geçirecektir. Su yönetimi bakanlık merkezli yürütülürken bu gün artık il valilerimiz, belediye başkanlarımız, rektörlerimiz, özel idare genel sekreterleri havza yönetimi adı altında bir araya gelmek suretiyle bakanlıkla müşterek, bu havzalarımızın yönetimini beraber gerçekleştirecekler. Bu yerinde ve güzel değişim bizim de sağlayacağımız başarılı çalışmalar neticesinde yöremizde yer alan su kaynaklarımızın yönetimini sağlayacağız. Su kaynaklarının sahiplenilmesi ve doğru yönetilmesi ülkelerin kendi becerisi anlamına gelir” diye konuştu.
AMAÇ YERALTI VE YERÜSTÜ SULARININ KORUNMASI
Daha sonra Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Havza Planlama Şube Müdürü Saliha Değirmencioğlu, havza yönetim heyetlerinin teşekkülü, görevleri, çalışma usul ve esasları hakkında sunum yaptı. Toplantıda, havza ölçeğinde akarsuların can suyu akımlarının korunması, yeraltı ve yerüstü sularının bilhassa içme suyu amaçlı su kaynaklarının ve beslenme alanlarının korunması, erozyonun azaltılması, ağaçlandırma, taşkın koruma faaliyetleri, evsel-sanayi katı atık-atık su-emisyon yönetiminin geliştirilmesi, dozunda tarım ilacı ve gübre kullanımının, iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, koruma – kullanma dengesinin tesisi, toprak-su-hava kirlilik izleme faaliyeti, doğal-arkeolojik koruma alanlarının muhafazası, geliştirilmesi, tarım arazilerinin korunması gibi çalışmaların büyük bir önem arz etmekte olduğu belirtildi. Ayrıca bu hizmetlerin gerçekleştirilmesinde en uygun planlama, uygulama ve yönetim birimi olan havza ölçeğinde icraatlarda bulunacak, katılımcı anlayışı, paydaşlar arası işbirliği, güç birliği ve eşgüdümü tesis edilerek, gerekli izleme ve değerlendirmeyi, mevcut darboğazların belirlenmesini ve çözümünü, yerinden yönetimi sağlayarak, Havza Yönetim Heyetlerinin teşekkülü ve çalışmalarının önemli bir rol oynayacağı kaydedildi.

Soruların cevaplandırılması, görüş ve önerilerin dile getirilmesinin ardından, Vali Dr. Mehmet Oduncu’nun başkanı olduğu Ceyhan Havzası Yönetim Heyetinin tanıtımı yapıldı. Heyette Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adana İllerinin Belediye Başkanları, Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürü, Osmaniye ve Kahramanmaraş İl Özel İdaresi Genel Sekreterleri, DSİ 6. Bölge Müdürü, DSİ 20. Bölge Müdürü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Adana ve Malatya Bölge Müdürleri, Adana ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürleri, Meteoroloji Adana Bölge Müdürü, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş İlleri İl Çevre ve Şehircilik Müdürleri, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürleri, İl Kültür ve Turizm Müdürleri, İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürleri, İl Halk Sağlığı Müdürleri, Gaziantep ve Adana İl Bank Bölge Müdürleri, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreterleri, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Temsilcisi, Ceyhan Sulama Birliği Başkanı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Temsilcisi, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi’nin yer aldığı bildirildi.

Ali Celal KAYMAK

izmir escort
sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan maltepe escort sakarya escort bayan sakarya escort bayan